برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
  Keywords_tag

Keywords_tag TUOMS

WHO Representative in Iran Visited TUOMS

News/ WHO Representative in Iran Visited TUOMS

                           
      WHO Representative in Iran Visited TUOMS Dr. Sameen Siddiqi, WHO representative in Iran, visited National Public-health Management Center (NPMC) of Tabriz
2016 Thursday 04 Aug
WHO Officials Visited Tabriz University of Medical Sciences

News/ WHO Officials Visited Tabriz University of Medical Sciences

                           
      WHO Officials Visited Tabriz University of Medical Sciences  
2014 Tuesday 21 Oct