برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
  Keywords_tag

Keywords_tag Dr. Leila Nikniaz

W.H.O Collaborating Center member of team

News/ W.H.O Collaborating Center member of team

                           
      W.H.O Collaborating Center member of team Academic member of the Tabriz Health Services Management Research Center and NPMC
2017 Monday 24 Apr